Belebro

Geplaatst op door
Pierre & AP Indy Belebro

Met mijn bedrijf en adviespraktijk Belebro,
zet ik mij al sinds 1986 in voor verbetering van
het welzijn, de gezondheid, het weerstands-
vermogen en het prestatievermogen van
paarden.

Piërre Bens
Equine practice consultant

“The Belebro Way” bestrijkt de onderstaande gebieden, vaak met verrassende, soms zelfs
opzienbarende resultaten:

 Verzorging Instructie en Africhting Prestatie
Verzorging Instructie en africhting  Prestatie
 Preventie en revalidatie Traningsmolen  Faciltair advies
Preventie en Revalidatie Voorzieningen Leef- en werkklimaat